งานวิจัยสถานศึกษา

งานวิจัยครู

งานวิจัยนักเรียนนักศึกษา


ผลงานสถานศึกษา

ผลงานผู้บริหาร

ผลงานครู

ผลงานนักเรียนนักศึกษา


ตรวจสอบผลการเรียนระบบสารสนเทศ

งานวัดผลการเรียนคลังข้อมูลที่ นักเรียน

นักศึกษา สถานศึกษาสมัครเรียนออนไลน์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอกท.หน่วยร้อยเอ็ดระบบห้องสมุดพิธีจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฏาคม 2562
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อังคาร 30 กรกฏาคม 2562
ดู 10 ครั้ง

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อังคาร 30 กรกฏาคม 2562
ดู 9 ครั้ง

วันพุธ 24 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมพิธีอัญเชิญรับถ้วยรางวัลพระราชทานชนะเลิศคะแนนรวมในการประชุมวิชาการ อกท. ครั้งที่ 40 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีตัวแทนผู้บริหารและตัวแทนครูจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามเป็นผู้อันเชิญถ้วยพระราชทาน ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อังคาร 30 กรกฏาคม 2562
ดู 10 ครั้ง

นักเรียน นักศึกษา ชมรมแผนกวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีนายสุเทพ สระจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาร่วมทำบุญ ถวายเทียน เวียนเทียนและร่วมกันพัฒนาวัดเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดนิเวศน์ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อังคาร 30 กรกฏาคม 2562
ดู 10 ครั้ง

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฏาคม 2562
ณ อ่างธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อังคาร 30 กรกฏาคม 2562
ดู 12 ครั้ง

Responsive image