เสมา2ชวนเรียนเกษตรอาชีพไม่กระจอก... คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ปลื้มเกษตรฯร้อยนเอ็ด สถานศึกษาอาชีวะเกษตรตัวอย่างรับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี พร้อมชวนเด็กเรียนเกษตรเพิ่มขึ้น ย้ำเป็นอาชีพที่ไม่กระจอก เรียนฟรี มีงานทำ สร้างเงินล้านไม่ยาก... เมื่อวันที่ 30 ม.ค. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(วษท.) ร้อยเอ็ด คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “ฉลองสถานศึกษาพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า OPEN HOUSE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด” โดยคุณหญิงกัลยา กล่าวว่า ตนมีความตั้งใจอยากให้คนรู้ว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่มีอยู่ 47 แห่งทั่วประเทศ มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ชื่นชมของสังคม เช่น วษท.ร้อยเอ็ด ก็เป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาอย่างเห็นได้ชัด ได้รับรางวัลพระราชทาน ถึง 3 ครั้งใน 10 ปี แสดงให้เห็นว่าเป็นสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นแน่นอน...
อ่านต่องานวิจัยสถานศึกษา

งานวิจัยครู

งานวิจัยนักเรียนนักศึกษา


ผลงานสถานศึกษา

ผลงานผู้บริหาร

ผลงานครู

ผลงานนักเรียนนักศึกษา


ตรวจสอบผลการเรียนระบบสารสนเทศ

งานวัดผลการเรียนคลังข้อมูลที่ นักเรียน

นักศึกษา สถานศึกษาสมัครเรียนออนไลน์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอกท.หน่วยร้อยเอ็ดระบบห้องสมุดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 
12 สิงหาคม 2562 
ณ ที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

จันทร์ 2 กันยายน 2562
ดู 108 ครั้ง

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Youth Camp Young Smart Farmer Level 2 ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จ.ร้อยเอ็ด


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 6 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 8 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม วันที่ 9 สิงหาคม 2562

จันทร์ 2 กันยายน 2562
ดู 129 ครั้ง

กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา
เพื่อเทิดพระเกีรยติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ณ แปลงนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศุกร์ 23 สิงหาคม 2562
ดู 134 ครั้ง

พิธีจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฏาคม 2562
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อังคาร 30 กรกฏาคม 2562
ดู 118 ครั้ง

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อังคาร 30 กรกฏาคม 2562
ดู 107 ครั้ง

Responsive image