งานวิจัยสถานศึกษา

งานวิจัยครู

งานวิจัยนักเรียนนักศึกษา


ผลงานสถานศึกษา

ผลงานผู้บริหาร

ผลงานครู

ผลงานนักเรียนนักศึกษา


ตรวจสอบผลการเรียนระบบสารสนเทศ

งานวัดผลการเรียนคลังข้อมูลที่ นักเรียน

นักศึกษา สถานศึกษาสมัครเรียนออนไลน์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอกท.หน่วยร้อยเอ็ดระบบห้องสมุดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เจ้าภาพจัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ (อศจ.ร้อยเอ็ด) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายประจวบ จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยฯต่างๆ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในสังกัด อศจ. ร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ศุกร์ 25 มกราคม 2562
ดู 34 ครั้ง

ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบของที่ระลึก พบปะพูดคุย และร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาจีน โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้ง 3 วิทยาลัย ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ศุกร์ 25 มกราคม 2562
ดู 28 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เจ้าภาพจัดกิจกรรมสัมมนาของนักศึกษาจีน โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 โดยมีกิจกรรมทดสอบด้านภาษาไทย การนำใบมะพร้าวมาสานเป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยจากวัสดุธรรมชาติ การทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดร้อยเอ็ด และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ของแต่ละวิทยาลัยฯ ณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ศุกร์ 25 มกราคม 2562
ดู 24 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 สถานนีโทรทัศน์ยูนหนาน จากประเทศจีน ถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อออกกอากาศทางช่องของประเทศจีน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย และการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนที่ใกล้จะมาถึง สถานที่ถ่ายทำ ณ ห้องเรียน English Edutainment Room วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ศุกร์ 25 มกราคม 2562
ดู 26 ครั้ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ศุกร์ 25 มกราคม 2562
ดู 22 ครั้ง

Responsive image