บุคลากรแผนกวิชา แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม


หัวหน้าแผนก

      

ชื่อ : นายณัฐวุฒิ ภาชู

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0883308392

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 

      

ชื่อ : นายธนากร แสนอุ่น

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0898884064

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายพีรพล ประจันพล

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : พนักงานราชการ ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0850021345

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายเรวัตร สมสะอาด

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : พนักงานราชการ ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0854908032

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : ร.ต.ศักดิ์รินทร์ ศรีประไหม

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูประจำแผนกวิชา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0853148853

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายวิชัย อินอุ่นโชติ

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูผู้ช่วย

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายสุรศักดิ์ ลาภจิต

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูผู้ช่วย

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายธนชัย สีหะนันท์

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูผู้ช่วย

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางสาวณัฐนันท์ พิลาโสภา

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูผู้ช่วย

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -