กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) หลักสูตร ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนแบบกระเช้าอาชีพ (PjBL)


กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) หลักสูตร ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนแบบกระเช้าอาชีพ (PjBL) โดยนางเดือนเพ็ญ ชนกระโทก หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สอนการคัดเลือกวัตถุดิบและกระบวนการผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน ณ ศูนย์การเรียนตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งานประชาสัมพันธ์/ข่าว นักเรียน อศ.กช./ภาพ

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 651 ครั้ง