ติดต่อสอบถาม


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

เลขที่ 235 หมู่ 4 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

Tel : 0-4356-9117

Fax : 0-4356-9118

E-mail : kaset101@gmail.com

website : www.rcat.ac.th