จัดนิทรรศการเรื่อง โดรนกับการเกษตรไทย ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2564 (World Soil Day 2021)


เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการข้าวหอมมะลิโลกของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด งานวันดินโลก วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ในการนี้ นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครู ประกอบด้วย นายวรพล ติวเฮือง นายสุริยา โยธา นายณัฐดนัย กองฝ่าย และ นายอาทิตย์ สองสี เข้าร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง โดรนกับการเกษตรไทย ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2564 (World Soil Day 2021) ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งานประชาสัมพันธ์/ข่าว วรพล ติวเฮือง สุริยา โยธา /ภาพ

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 614 ครั้ง