บุคลากรแผนกวิชา แผนกวิชาพืชศาสตร์


หัวหน้าแผนก

      

ชื่อ : นายเอกรัฐ สุดชา

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0616355942

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 

      

ชื่อ : นายสุริยา โยธา

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : รองหัวหน้าแผนกวิชา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายชาติกล้า กุดแถลง

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : -

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางสาวมัสยา เพาะพืช

ตำแหน่ง : -

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูผู้ช่วย

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายสิงหนาถ โถทอง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : -

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายฤทธิชัย คำภักดี

ตำแหน่ง : -

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : พนักงานราชการ ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายวรายุทธ รสชา

ตำแหน่ง : -

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : พนักงานราชการ ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายเขตการ งามเผ่า

ตำแหน่ง : -

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูพิเศษสอน

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นายดำรงค์ นุสนทรา

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครูผู้ช่วย

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม : -