บุคลากรแผนกวิชา แผนกวิชาประมง


หัวหน้าแผนก

      

ชื่อ : นางผ่องศรี จุลวงค์

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาประมง

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0933291665

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 

      

ชื่อ : นายนรากร เครือสุคนธ์

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0854584515

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

 
      

ชื่อ : นางสาวบุญยนุช โพธิชัยเลิศ

ตำแหน่ง : ครูประจำแผนกวิชา

วิทยฐานะ : -

หน้าที่หลัก : ครู

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 0866328510

ข้อมูลเพิ่มเติม : -