พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562


พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีนายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 217 ครั้ง