ท่านผู้อำนวยการ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม เป็นประธานปิดงานงานประชุมวิชา


ท่านผู้อำนวยการ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม เป็นประธานปิดงานงานประชุมวิชา วันที่ 3 กุมพาพันธ์ 2563 ท่านผู้อำนวยการ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้เดินทางมาเป็นประธาน งานประชุมวิชาการ องค์การนักศึกษาในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมพาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเพชรัตน์ การ์เดน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 242 ครั้ง