กิจกรรมประสานศิษย์เก่า Open House เกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


กิจกรรมประสานศิษย์เก่า Open House เกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด วันที่ 30 มกราคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรม Cowboy Night Party สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า เกษตรดอนแดง (ร้อยเอ็ด) โดยมี ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี ณ โดมตุ้มโฮม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 180 ครั้ง