พิธีปิดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ โครงการความร่วมมือฯ ประจำปี 2563


พิธีปิดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ โครงการความร่วมมือฯ ประจำปี 2563 วันที่ 31 มกราคม 2563 วิทยาลัยเกษตรแบะเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดพิธีปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา สอบ IELTS ตามโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรกับราชอาณาจักรเดนมาร์ก ประจำปี 2563 โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมและกล่าวปิด ณ ห้องประชุมอินทะนิล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อย
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 192 ครั้ง