ตรวจสุขภาพ นร.นศ. ประจำปีการศึกษา 2562


ตรวจสุขภาพ นร.นศ. ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 มกราคม 2563 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมตามโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมดอนแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  
 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 201 ครั้ง