ิประเมินนักศึกษาระดับ (ปวส.) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน


ประเมินนักศึกษาระดับ (ปวส.) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน วันที่ 8 มกราคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับกรรมการและรับการประเมินคัดเลือกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อรับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน อาชีวศึกษาขนาดกลางระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พฤหัส 17 กันยายน 2563
อ่าน 198 ครั้ง