พิธีเปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ IELS


พิธีเปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ IELS วันที่ 7 มกราคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสอบ IELS
โครงการความร่วมมือด้านการเกษตรกับราชอาณาจักรเดนมาร์ก ประจำปี ๒๕๖๓ (Preparation Course for IELTS Test on Agricultural Training In Denmark 2020) วันที่ 6-30 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พุธ 16 กันยายน 2563
อ่าน 246 ครั้ง