กำหนดการ  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ (การเข้าหอพัก) และเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


กำหนดการ  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ (การเข้าหอพัก) และเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 29 มิถุนายน 2563 07.00 - 12.00 น.                       - คัดกรอง นักเรียนนักศึกษา ประตูทางเข้าวิทยาลัยฯ                       - เข้าประจำที่นั่ง ที่หอประชุมดอนแดง                     - ประธานกล่าวต้อนรับ และให้โอวาท                     - แจ้งข้อมูลข่าวสารจากรองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่าย                     - กิจกรรมรับเงินเรียนฟรี 15 ปี  (อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบ)                     - นักเรียนนักศึกษาใหม่ เข้าหอพัก

ศุกร์ 19 มิถุนายน 2563
อ่าน 482 ครั้ง