ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียน นักศึกษาหอพักปฏิรูป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าพักในหอพัก ภาคเรียนที่ 1 /2563


ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียน นักศึกษาหอพักปฏิรูป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าพักในหอพัก ภาคเรียนที่ 1 /2563 1. หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า (ไม่จำกัดสี และลวดลาย) 2. เครื่องใช้ส่วนตัว (ห้ามมิให้ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น) 3. ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) 4. ให้ทุกคนจัดเตรียมภาชนะใส่อาหาร และน้ำดื่ม (ช้อน,จาน,ชาม,แก้วน้ำ) โดยให้นำมาเอง 5. ให้ทุกคนจัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งของที่ใช้ภายในห้องพัก      เช่น เครื่องนอน หมอน มุ้ง (ขนาดกะทัดรัด) พัดลมตั้งโต๊ะขนาดเล็ก และปลั๊กไฟ   งานหอพักปฏิรูป ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ติดต่อสอบถาม 043569117

เสาร์ 6 มิถุนายน 2563
อ่าน 418 ครั้ง