งานเลี้ยงต้อนรับ และ เลี้ยงอำลา ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษา


งานเลี้ยงต้อนรับ และ เลี้ยงอำลา ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษา
ต้อนรับ

1.นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์   รองผู้อำนวยการ
2.ครูกิตติศักดิ์ พึ่งสันเทียะ
3.นายธีระชัย ตู้ปัสสา
อำลา 
1.ครูทัชชุวรรณ ปัญญา
2.ครูธนิสา ศิริวงศ์ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ศุกร์ 25 มกราคม 2562
อ่าน 294 ครั้ง