การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 41


งารประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 “บัวผุดสวย รวยเขาเสียบหมอก ดอกจิกงามเหลือ ถ้ำเสือเกษตรแฟร์ 41” ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

อาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563
อ่าน 478 ครั้ง