สัมภาษณ์สด พิธีเปิดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสาน สัมพันธ์ศิษย์เก่า OPEN HOUSE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


สัมภาษณ์สด พิธีเปิดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า OPEN HOUSE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ข่าวจากเว็บไซต์ข่าวภูธร :https://www.khaophuthon.com/
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อังคาร 4 กุมภาพันธ์ 2563
อ่าน 423 ครั้ง