เปิดโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพิ่มทักษะการทำธุรกิจหารายได้


เปิดโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพิ่มทักษะการทำธุรกิจหารายได้
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อังคาร 4 กุมภาพันธ์ 2563
อ่าน 292 ครั้ง