กิจกรรมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราช 3 ครั้ง ใน 10 ปี


วันที่ 30 มกราคม 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
จัดกิจกรรมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราช 3 ครั้ง ใน 10 ปี ประสานศิษย์เก่า Open House วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อังคาร 4 กุมภาพันธ์ 2563
อ่าน 359 ครั้ง