ขอเชิญร่วมงาน “ฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า Open House วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


♦️ประชาสัมพันธ์กำหนดการงาน Open House♦️ ✨ขอเชิญร่วมงาน “ฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า Open House วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด✨
⭐️วันที่ 30 มกราคม 2563
⭐️ ตั้งแต่เวลา 08:00 น.เป็นต้นไป กิจกรรม :
✅ การจัดแสดงนิทรรศการของแผนกวิชา
✅ Smart Farming Farm
✅ กิจกรรม 108 อาชีพ/DIY
✅ ผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน นักศึกษา
✅ กิจกรรมนันทนาการ
✅ นั่งรถรางชมบรรยากาศภายในวิทยาลัยฯ

อังคาร 4 กุมภาพันธ์ 2563
อ่าน 528 ครั้ง