การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41
ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

พุธ 27 พฤศจิกายน 2562
อ่าน 599 ครั้ง