โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562


นักเรียน นักศึกษา ชมรมแผนกวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีนายสุเทพ สระจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาร่วมทำบุญ ถวายเทียน เวียนเทียนและร่วมกันพัฒนาวัดเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดนิเวศน์ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อังคาร 30 กรกฏาคม 2562
อ่าน 529 ครั้ง