ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำโดยนายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฯ คุณครูบุญยนุช โพธิชัยเลิศ และคุณครูสุริยา โยธา พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อาทิตย์ 14 กรกฏาคม 2562
อ่าน 528 ครั้ง