โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อาทิตย์ 14 กรกฏาคม 2562
อ่าน 512 ครั้ง