กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยนักเรียนนักศึษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ณ วัดนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อาทิตย์ 14 กรกฏาคม 2562
อ่าน 517 ครั้ง