โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)


โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ณ อบต.สีแก้ว บ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อาทิตย์ 14 กรกฏาคม 2562
อ่าน 570 ครั้ง