ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก


นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562 ณ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

อาทิตย์ 14 กรกฏาคม 2562
อ่าน 503 ครั้ง