กิจกรรม Big Cleaning Day


Big Cleaning Day โครงการกิจกรรม 5 ส. วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เสาร์ 13 กรกฏาคม 2562
อ่าน 497 ครั้ง