โครงการฝึกอบรมยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษา 1-12 กรกฎาคม 2562


โครงการฝึกอบรมยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษากลุ่มเกษตรกรรม ระดับปวส. ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ Melbourne Polytechnic ประเทศออสเตรเลียและสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

จันทร์ 8 กรกฏาคม 2562
อ่าน 579 ครั้ง