วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป **ไม่เว้นวันหยุดราชการ** โทร. 043-569-117


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป‼️
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
✅ระดับ ปวช. 
——>> พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์,ประมง, อุตสาหกรรมเกษตร,บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์,บัญชี) ช่างไฟฟ้า และงานยานยนต์ ✅ระดับ ปวส. 
——>> พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์,ประมง, อุตสาหกรรมเกษตร และบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์,บัญชี) ✅ ระดับ ปวส. ภาคสมทบ
——>> ประมง ✅ระดับปริญญาตรี
—->> สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043-569-117

อังคาร 2 เมษายน 2562
อ่าน 1048 ครั้ง