โครงการผลิตเห็ดเพื่อจำหน่าย


ประกาศ  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  โครงการผลิตเห็ดเพื่อจำหน่าย แผนกวิชาพืชศาสตร์   กิโลกรัมละ  60  บาท โรงเพาะเห็ด แผนกวิชาพืชศาสตร์ ติดต่อ  099-4674682  

ศุกร์ 22 มีนาคม 2562
อ่าน 1387 ครั้ง