รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ปวช. และปวส. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ช่องทางการสมัคร https://admission.vec.go.th/ สมัครออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานทะเบียน วันหยุดราชการ เวลา 09.00-16.00 น.สมัครได้ที่ห้องธุรการ ------------------------------------------------------------- คุณสมบัติ - รับผู้จบ ม.3 เรียนต่อ ปวช. - รับผู้จบ ปวช./ม.6 เรียนต่อ ปวส. เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน ระดับ ปวช. และปวส. - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักเรียน นักศึกษาจำนวน 1 ฉบับ - สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/ บิดา/มารดา จำนวน 1 ฉบับ - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน/หนังสือรับรอง - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป - ค่าธรรมเนียม ระดับ ปวช. 300 บาท - ค่าธรรมเนียมระดับ ปวส.1,090 บาท ค่าหน่วยกิตๆละ100บาท #สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนนักศึกษา หอพักฟรี (มีหอพักภายในวิทยาลัยฯให้อยู่ฟรี) แยกหอพักนักเรียนชาย-หญิง มีครูพี่เลี้ยงดูแลและให้คำปรึกษา มีอาหารให้รับประทานฟรี 3 มื้อ มีเงินทุนให้ทำโครงการหารายได้ระหว่างเรียน มีเงินทุนการศึกษาจากวิทยาลัยฯ มีเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. #สนใจสอบถามได้ทุกช่องทาง Facebook : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 043-569117 หรือ 097-3015924 @เรียนฟรี หอพักฟรี อาหารฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน #ต้องมาเรียนที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด #Roi At College of Agriculture and Technology : RCAT

เสาร์ 1 เมษายน 2566
อ่าน 485 ครั้ง