โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมด้วยนายสุริยา โยธา และคณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรบรรยาย


นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด บรรยายพิเศษโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมด้วยนายสุริยา โยธา และคณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM อาทิเช่น การสาธิตขยายจุลินทรีย์ การสาธิตการทำ EM น้ำหมักขาวข้าว การสาธิตการทำฮอร์โมนผลไม้ การสาธิตสารไล่แมลงจากสมุนไพร สุโตจู หรือ EM5 ในการดำเนินการขยายผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียน ซึ่งสนับสนุนโดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการนี้ นางดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย ได้นำคณะครูและนักเรียน เข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าวพร้อมทั้งรับมอบพันธุ์ปลาดุกและอาหารปลา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ณ แปลงสาธิตสวนโฮมฮักโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด งานประชาสัมพันธ์/ข่าว ปริญญา ขัติยนนท์ /ภาพ

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 326 ครั้ง