พิธีขึ้นเสาธงชาติใหม่และเคารพธงชาติ ในวันเปิดเทอม วันที่ 1พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


1 พฤศจิกายน 2564 นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด นายสุเทพ สระจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสรพงษ์ แสนกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสาวพรทิพย์ พานเหล็ก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีขึ้นเสาธงชาติใหม่และเคารพธงชาติ ในวันเปิดเทอม วันที่ 1พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โดมตุ้มโฮม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด # หอพักดี ภูมิทัศน์เด่น เน้นงานฟาร์ม จัดการเรียนการสอนตามหลัก PjBL งานประชาสัมพันธ์/ข่าว ปริญญา ขัติยนนท์ สุพรวิชญ์ คำภักดี /ภาพ

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 327 ครั้ง