กิจกรรมเข้ารับวัคซีน Pfizer ป้องกันโควิค-19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 -15.00 น. นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ พานเหล็ก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายธนกร แสนอุ่น หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันกำกับดูแล และควบคุม นักเรียน ที่ประสงค์ เข้ารับวัคซีน Pfizer ป้องกันโควิค-19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ขอบขอบพระคุณ คณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลธวัชบุรีทุกท่าน ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีน ให้แก่นักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ณ โดมตุ้มโฮม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ในการนี้ โรงพยาบาลธวัชบุรียังได้ให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน ในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม โรงเรียนบ้านมะยาง โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียน บ้านราชธานี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด อีกด้วย #Pfizer ป้องกันโควิค-19

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 327 ครั้ง