กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2562 หอพักหมู่บ้านปฏิรูป


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2562 และจับฉลากแจกของขวัญให้กับนักเรียน นักศึกษา และรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้บริหาร และคณะคุณครู ณ หอพักหมู่บ้านปฏิรูป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ศุกร์ 25 มกราคม 2562
อ่าน 480 ครั้ง