งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “วันที่ 9 เดือน 9 อาชีวะเกษตร จิตอาสา ต้านภัยโควิด -19” ภายใต้การดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center /Fix it - จิตอาสา โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 มอบพันธุ์ปลานิลปล่อยในบ่อน้ำธรรมชาติ 3,000 ตัว /ชุมชน จำนวน 4 ชุมชน โดยชมรมวิชาชีพประมง กิจกรรมที่ 2 โครงการแจกพืชสมุนไพร ต้านภัยโควิด มอบพืชสมุนไพรปลูก 200 ต้น จำนวน 4 ชุมชน โดยชมรมวิชาชีพพืชศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 โครงการเผยแพร่ความรู้ แนวทางการป้องกันรักษา และการใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อรักษาโรคลัมปี สกิน มอบผลิตภัณฑ์ Sul – Herb- Lumpi cream ซัลเฮิร์บลัมปิครีม รักษาโรคสัตว์เลี้ยง และเผยแพร่จุลสาร โรคลัมปี สกิน จำนวน 3 ชุมชน โดยชมรมวิชาชีพสัตวสาสตร์ กิจกรรมที่ 4 โครงการแจกสมุนไพรพร้อมดื่ม ต้านภัยโควิด 19 มอบน้ำสมุนไพร 20 ขวด/ชุมชน โดยชมรมวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร *กิจกรรมที่ 1-4 ดำเนินการ ณ ห้องประชุมสาเกตุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด* กิจกรรมที่ 5 ปล่อยพันธุ์ปลานิล จำนวน 8,000 ตัว โดยชมรมวิชาชีพประมง ณ แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด หมายเหตุ - การแต่งกายสวมใส่เสื้อสีเหลือง ชุดสุภาพ - ตัวแทนผู้นำชุมชนๆละ 3 คน(ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเรียบร้อยแล้ว) - แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชุมชนละ 30 คน

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 330 ครั้ง