กิจกรรมโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในรูปแบบออนไลน์


เนื่องจากรัฐบาลประกาศให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในรูปแบบออนไลน์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ข้อมูลนำเสนอประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2. ข้อมูลนำเสนอมุมมองของผู้บริหารทางด้านวิทยาศาสตร์ 3. ข้อมูลจัดแสดงผลงานและกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา 4. แบบทดสอบวัดความรู้ทางวิิทยาศาสตร์ *ผู้ที่ผ่านการทดสอบร้อยละ 70 (10 ข้อ)จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดทันที * สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 * เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงก์ https://sites.google.com/view/rcat-science/

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 336 ครั้ง