กิจกรรมจิตอาสามอบอาหารคาวหวาน และน้ำสมุนไพร เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยโควิด -19 ณ พื้นที่กักตัวศูนย์พักคอย บ้านหนองแสง ต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวพรทิพย์ พานเหล็ก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบอาหารคาวหวาน และน้ำสมุนไพร เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยโควิด -19 ณ พื้นที่กักตัวศูนย์พักคอย บ้านหนองแสง ต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 323 ครั้ง