โครงการ Fix It Center ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมกิจกรรม Fix it จิตอาสา


วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายบุญนำพา ด่างเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวพรทิพย์ พานเหล็ก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครูและบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการ Fix It Center ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมกิจกรรม Fix it จิตอาสา มอบอาหาร จำนวน ๑๗๐ ชุด น้ำกระชาย น้ำกระเจี๊ยบ จำนวน ๒๐๐ ขวดและน้ำดื่ม RCAT จำนวน ๒๐ แพ็ค ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด -19 ณ โรงพยาบาลสนามวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรีและโรงพยาบาลธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โดยจะดำเนินกิจกรรม Fix it จิตอาสา ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 324 ครั้ง