การปลูกอ้อยคั้นนำ แปรรูปผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ท่านผ.อ.บุญนำพา  ด่างเหลา นำผู้บริหาร ครู นักศึกษา ARAVA ปลูกอ้อย ณ แปลงสาธิตARAVA ได้ดำเนินการปลูกอ้อยคั้นนำ แปรรูปผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

พฤหัส 23 ธันวาคม 2564
อ่าน 324 ครั้ง