ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจ นางสาวพรพิมล  คนขยัน


ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
นางสาวพรพิมล  คนขยัน   เจ้าของธุรกิจบ้านขนมคนขยัน เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อจำหน่าย   ที่ตั้งของธุรกิจ  192  บ้านสิงห์ทอง หมู่ที่ 14  ตำบลเหล่าหลวง  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด ติดต่อสอบถาม โทร  065-8970024

ศุกร์ 2 กรกฏาคม 2564
อ่าน 506 ครั้ง