ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจ นายสุนัย  นิลดาศรี  


ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
นายสุนัย  นิลดาศรี   เจ้าของธุรกิจเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย เช่น พันธุ์ปลา พันธุ์กบ   ที่ตั้งของธุรกิจ 32/4 บ้านนาคำ  ตำบลนาเมือง  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด   ติดต่อสอบถาม โทร  098-6958538

ศุกร์ 2 กรกฏาคม 2564
อ่าน 495 ครั้ง