กลุ่มเกษตรกรบ้านหัวหนอง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการทำเห็ดนางฟ้าภูฐาน


กลุ่มเกษตรกรบ้านหัวหนอง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการทำเห็ดนางฟ้าภูฐาน จากธุรกิจฟาร์มเห็ดนางฟ้าแผนกวิชาพืชศาสตร์  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 

ศุกร์ 2 กรกฏาคม 2564
อ่าน 489 ครั้ง