การประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอาชีวฯเกษตร ภาคฯ


การประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอาชีวฯเกษตร ภาคฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายสรพงษ์ แสนกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, นางศิวพร อินทร์ประสิทธิ์หัวหน้างานหลักสูตร, นางสาวปรอยฝน ปาระพิมพ์ ผู้ช่วยงานหลักสูตร และนายสุพรวิชญ์ คำภักดี ผู้ช่วยงานแผนฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.2564-พ.ศ.2567) โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ) และมอบนโยบาย มุ่งเน้นการขับเคลื่อน วษท.สู่ภารกิจหลักและพัฒนาสู่การเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางโดยมี นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563
อ่าน 580 ครั้ง