คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง


คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วันที่ 23 ตุลาคม 2563 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยคุณครูเสน่จิต กิตตินานนท์ ผู้ประสานงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นำโดยนายพิชเชฏฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง พร้อมรองผู้อำนวยการและคณะครู เข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563
อ่าน 544 ครั้ง