พิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2562


พิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2562
28 ธันวาคม 2562
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ศุกร์ 25 มกราคม 2562
อ่าน 497 ครั้ง