โครงการสร้างหลักสูตรพื้นฐานฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farming


โครงการสร้างหลักสูตรพื้นฐานฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farming วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จัดโครงการสร้างหลักสูตรส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farming โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท DJI Phantom Thailand ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายโดรน DJI อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เป็นวิทยากรในการอบรมและฝึกภาคปฏิบัติให้กับครูผู้เข้าอบรม ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563
อ่าน 586 ครั้ง